Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku - nestorka zespołu śpiewaczego Zielona Dąbrowa, autorka scenariuszy i aktorka teatru obrzędowego oraz niezastąpiona twórcza uczestniczka pokazów i rekonstrukcji pod nazwą: "Jak to dawniej bywało".

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

Mieszka na Mazurach, pochodzi z Białostocczyzny, spod Knyszyna

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

Do Baran koło Ełku przyjechała w 1946 roku z rodzicami i rodzeństwem jako młoda ale już dorosła dziewczyna.

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

Będąc dzieckiem często bywała w domu swojej babki, która mieszkała w tej samej wsi, co rodzice. Dla dziewczynki pobyt u Babci wiązał się ze spotkaniem z rówieśnikami, ale także z obserwacją starych zwyczajów, których rodzice nie stosowali.

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

Zaobserwowane zwyczaje pani Zofia opisała, będąc już w starszym wieku i mieszkając w Baranach koło Ełku. Zawarła je w pamiętniku pisanym na ogłoszony przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie konkurs p.t. "Losy nasze", a także w jedenastu scenariuszach teatru obrzędowego Zielona Dąbrowa.

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

Scenariusze te są napisane gwarą z okolic Knyszyna. Zawarta w nich jest nie tylko treść, którą mają wypowiedzieć aktorzy, ale też opis klimatu ówczesnej wsi, zwyczajów, wyposażenia wnętrza, stroju. Jest on czasami napisany pomiędzy dialogami, a czasami wynika z dialogów. Dziesięć omówionych w prelekcji scenariuszy wyczerpuje informacje na temat roku obrzędowego na Podlasiu i obrzędów rodzinnych. A oto tytuły tych przedstawień: "Obrzęd wigilijny", "Dzień św. Szczepana", "Święte wieczory", "Pierwszy dzień Wielkiej Nocy", "Obrzęd Zielonoświątkowy", "Tłoka (okazja do zalotów)", "Dziewosłęby czyli swaty", "Wianek", "Wesele podlaskie z Chraboł", "Ubieranie dziecka przed chrztem".

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

W 2013 roku Zespół został zaproszony do Białostockiego Muzeum Wsi, aby zainscenizować żęcie żyta sierpami podczas zorganizowanego przez Muzeum obrzędu dożynek. Scenariusz przedstawienia dożynkowego napisała Zofia Wróbel na podstawie wspomnień ze swojej rodzinnej wsi pod Knyszynem. Mimo podeszłego wieku pani Zofia uczestniczyła również jako aktorka grając gospodynię, która organizuje pracę młodszych, przygotowuje posiłek i pilnuje dziecka śpiewając kołysanki.

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

Pani Zofia jest również niezastąpiona podczas pokazów, warsztatów i scenek parateatralnych pod nazwą "Jak to dawniej bywało" organizowanych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej w izbie regionalnej "W chacie naszej Babuni". Gra tu rolę Babci, która pamięta dawne czasy i opowiada o nich dzieciom. Mówi gwarą, ubrana jest, tak jak za jej młodości ubierały się babcie. Jest autentyczna.

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku, nestorka zespołu śpiewaczego Zielona Dąbrowa, autorka scenariuszy i aktorka teatru obrzędowego oraz niezastąpiona twórcza uczestniczka pokazów i rekonstrukcji pod nazwą: "Jak to dawniej bywało"

Zofia Wróbel z Baran koło Ełku
Zofia Wróbel z Baran koło Ełku
Zofia Wróbel z Baran koło Ełku

Twórcy

wersja na komputer

Rzeźba

Stanisław Rudnik z Ełku - rzeźbiarz
Stanisław Rudnik z Ełku

Tkactwo

Danuta Grabowska z Pogobia i jej chodniki
Danuta Grabowska z Pogobia Średniego

Tkactwo

 Czesława Klisiatys z Pogobia - tkactwo
Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Kowalstwo

Andrzej Karpiński z Orzysza - kowal
Andrzej Karpiński z Orzysza

Garncarstwo

Adam Kuźma przy pracy
Adam Kuźma z Giżycka

Palmy wielkanocne

Krystyna Prill - dawne zwyczaje
Krystyna Prill z Nowej Wsi Ełckiej

Teatr obrzędowy i pokazy

(124kB) Halina Komosińska - dawne zwyczaje
Halina Komosińska z Karbowskich

Teatr obrzędowy i pokazy

(124kB) Helena Żołądkowska z Ełku
Helena Żołądkowska z Ełku

Teatr obrzędowy i pokazy

Hilaria Orłowska- dawne zwyczaje
Hilaria Orłowska z Nowej Wsi Ełckiej

Teatr obrzędowy i pokazy

Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje
Marianna Przybyszewska z Maleczewa

Teatr obrzędowy i pokazy

Wróbel Mirosława  - dawne zwyczaje
Mirosława Wróbel z Nowej Wsi Ełckiej

Teatr obrzędowy i pokazy

Zofia Wróbel z Baran
Zofia Wróbel z Baran

Teatr obrzędowy i pokazy

Kochanowska Wanda z Ełku
Wanda Kochanowska z Ełku

Teatr obrzędowy i pokazy

Helena Saciłowska z Baran
Helena Saciłowska z Baran
wersja na telefon

Teatr obrzędowy i pokazy

Halina Sadłowska z Nowej Wsi Ełckiej
Halina Sadłowska z Nowej Wsi Ełckiej
wersja na telefon

Pszczelarstwo

Lucjan RÓŻYCKI z Ełku - pszczelarz
Różycki Lucjan z Ełku

Pisanki

Alicja Lipatow z Ełku
Alicja Lipatow z Ełku
Alicja Lipatow z Ełku

Pisanki

Kazimiera Kumkowska z Giżycka
Kazimiera Kumkowska - pisankarka
Kazimiera Kumkowska z Giżycka
wersja na telefon

Wydarzenia i ludzie

Dziedzictwo kulturowe województwa warmińsko-mazurskiego

Plecionkarstwo

Regina Biziewska - wykonywanie pająka ze słomy

Haft i koronka

Powrót do strony głównej

2015-02-27 w. 2

Powrót do strony głównej