Palmy, pisanki i zwyczaje wielkanocne na Mazurach

- zdjęcia i tekst

Przed wojną mieszkali tu ewangelicy (polskojęzyczna ludność mazurska i Niemcy) oraz nieliczni katolicy. Po wojnie przyjechali ludzie z różnych stron, w przewadze katolicy. Zwyczaje doroczne w dużej mierze wiążą się z religią.

Marzanny, gaiki, koguty

- zdjęcia i tekst

Obecnie znane już tylko z literatury i działań animacyjnych wśród dzieci.

Palmy wielkanocne

- zdjęcia i tekst

Gałązki wierzbowe, gałązki zdobione zielenią, zasuszonymi kwiatkami oraz zielenią i bibułką.

Pisanki

Czyli jajka farbowane jednolicie, skrobane lub „pisane” woskiem (stąd nazwa „pisanki”)

Zwyczaje

- świecenie pokarmów

- „wykup” i „smaganie” lub oblewanie

- obmywanie się płynąca woda

- obdarowywanie dzieci przez zajączka

- zabawy jajkami ( „wybitki” i „kaczanie”)

- symbole wielkanocne