Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz

Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Stanisław Rudnik ze swoja prac±. Dalej

Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz

Powrót do strony Twórcy

Jest rodowitym ełczaninem. Jego mama pochodziła z Kurpi.

Towarzystwo Miło¶ników Ełku uhonorowało pana Stanisława Rudnika tytułem „Ełczanin Roku 2007” za przekazywanie pasji rzeĽbienia młodemu pokoleniu.

Stanisław Rudnik rzeĽbi tradycyjnie. Tak jak w dawnej rzeĽbie przeważa tematyka sakralna oraz zabawki i ptaszki.

Przekazuje swoje umiejętno¶ci młodemu pokoleniu, „zaraża” rówie¶ników namawiaj±c do przychodzenia do pracowni wszystkich, których poci±ga jakakolwiek twórczo¶ć nie tylko rzeĽba. Chroni w ten sposób nasze polskie dziedzictwo niematerialne.

Powrót do strony Twórcy

Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz
Powiększenie
Powrót do strony Twórcy