Strona główna Artykuły Literatura wersja na telefon

Mazury

Teresa Romanowska, Ełk

Większość artykułów i opisanych na tej witrynie działań dotyczy terenu noszącego nazwę "Mazury".

Ełk, to miasto w południowo- wschodniej części Mazur, w którym wymieszały się różne kultury. Po wojnie oprócz nielicznej ludności miejscowej zamieszkali tu przybysze.

Starsi obecnie ludzie przyjechali na te tereny po wojnie z różnych stron Polski i dawnych Kresów Rzeczpospolitej. Przywieźli ze sobą swoją kulturę. Młodzi, którzy się już tu urodzili dziedziczą elementy tej kultury.

Po zderzeniu wielu kultur jest tu obecnie bardzo ciekawa mozaika kulturowa.
(więcej, patrz:
T. Romanowska, Tradycja i współczesność w zwyczajach wiosennych ludności wileńskiej na Mazurach, w: Studia Angeburgica, t. 9, Węgorzewo 2004.

T. Romanowska. Zwyczaje związane z okresem Bożego Narodzenia wśród ludności napływowej na Mazurach, w: Studia Angeburgica, t. 12, Węgorzewo 2006

T. Romanowska, Ziemia Ełcka kultywuje tradycje Obrzędy doroczne Fundacja dziedzictwo Nasze, Węgorzewo 2008

T. Romanowska, Tożsamość kulturowa ełczanina w: Rocznik Ełcki t.Y, Ełk 2009

T. Romanowska, Tradycje kulturowe we wspomnieniach współczesnych ełczan w: Rocznik Ełcki t. VII Ełk, 2011

Czy można jeszcze dziś wyodrębnić jakieś grupy kulturowe?

Obecnie bardzo dużo jest małżeństw mieszanych, ponadto świadomość pochodzenia dziadków i pradziadków wśród ludzi młodych jest bardzo mała.

Niemniej jednak są ludzie, którzy kultywują tradycje swoich przodków, a przynajmniej mają świadomość ich pochodzenia.

Można wyodrębnić, więc następujące grupy: autochtoni (Mazurzy);
osadnicy z Wileńszczyzny;
osadnicy z Grodzieńszczyzny; osadnicy z Ukrainy i przymusowi przesiedleńcy z Rzeszowszczyzny
osadnicy z pobliskich terenów: Suwalszczyzny, Augustowa i Grajewa;
osadnicy z Podlasia;
osadnicy z innych części Polski

Jaka ludność zamieszkiwała tu dawniej?
Prusowie, Jaćwingowie
Krzyżacy
osadnicy z Mazowsza i Niemiec,

Strona główna
Dziedzictwo niematerialne
Mazury a tradycje
Kultura
Kultura a religia
Religijność ludowa
Tradycje doroczne na Mazurach

- Adwent
- Boże Narodzenie
- Karnawał
- Wielki Post
- Przygotowania do Świąt Wielkanocnych - Wielkanoc
- Majowe i majówki
- Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego
- Zwyczaje rolnicze
- Zwyczaje jesienne
Wiano panny młodej
VI Konkurs na palmę i pisankę wielkanocną
Zajęcia "Jak to dawniej
Nowa Wieś 2011 - galeria
Nowa Wieś 2011 - galeria - 02
galeria
Kontakty międzyludzkie ...
kontakty_galeria
kontakty_galeria_05