Dziedzictwo kulturowe
2022-03-16

Strona główna - wersja na telefon

Tradycje kulturowe w Ełku i okolicy. Przekaz pokoleniowy. Streszczenie

Wielki Post

Zwyczaje Wielkiego Postu wersja na telefon

Artykuły  Twórcy  Wspomnienia XX wieku

Dziedzictwo kulturowe

Wielki Post

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

- Wielkanoc

jezioro ełckie tkanina - p. Klisajtys

pająk - ozdoba ze słomy

Tradycje doroczne na Mazurach

Wielki Post

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

- Wielkanoc

Zwyczaje rolnicze

Zwyczaje jesienne

Pisanki wielkanocne

Palmy wielkanocne

Tradycje doroczne na Mazurach

Adwent

Boże Narodzenie

Wiano panny młodej

Ozdoba izby - pająk ze słomy sposób wykonania

Dziedzictwo niematerialne Warmii i Mazur

Ozdoby choinkowe

Adwent

Boże Narodzenie

Karnawał

Wielki Post

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

- Wielkanoc

Majowe i majówki

Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego

Dziedzictwo kulturowe jest szerokim pojęciem. Tematyka zamieszczonych na tej autorskiej stronie artykułów i opisów działań dotyczy kultury w szerokim sensie, a także tzw. „kultury ludowej”. Dominuje teren najbliższy autorce, a więc Warmia i Mazury, a w szczególności Ełk i okolice. Znajdują się tu również informacje dotyczące tradycji kulturowych terenów, z których obecni mieszkańcy się wywodzą.

Na Mazurach od dawna spotykały się ze sobą i przenikały różne kultury. Wśród miejscowych Prusów i Jaćwingów zamieszkujących te ziemie osiedlili się Krzyżacy, a wraz z nimi ludzie z zachodu Europy, a na południu regionu osadzali się ludzie z pobliskiego Mazowsza. Ci ostatni zwani Mazurami byli ludnością polskojęzyczną i od nich pochodzi nazwa polskiego obecnie regionu należącego przed II wojną światową do Prus Wschodnich.

Po 1945 roku zetknęło się ze sobą na tych ziemiach kilka kultur. Miejscowa ludność (Mazurzy i Niemcy) spotkała się i była skazana na współżycie z ludźmi przybyłymi na te tereny, bądź jako przesiedleńcy z terenów, które na skutek decyzji politycznych zostały poza granicami naszego kraju (głównie Wileńszczyzna i Grodzieńszczyzna), bądź jako przymusowi przesiedleńcy z Rzeszowskiego (tzw. akcja „W”), bądź też jako osadnicy z terenów pobliskich (w okolicach Ełku są to: Suwalszczyzna, okolice Augustowa, Lipska nad Biebrzą, Białostocczyzna, okolice Grajewa i Łomży).

Moje artykuły opublikowane w "Civita et Lex" Wydawnictwo Uniwersytetetu Warminsko-Mazurskiego

Artykuł o tożsamości ludzi w zmieniającej się państwowości. Studium przypadku.

Artykuł o życiu codziennym we wspomnieniach ełczan

Dwa artykuły o zabawie w kontekście kulturowym (na podstawie wywiadów z Ełku i okolic) cz. I

a także Dwa artykuły o zabawie w kontekście kulturowym (na podstawie wywiadów z Ełku i okolic) cz. II

Kultura europejska jest bardzo silnie związana z kulturą starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu

Strona o starożytnej Grecji

Strona o starożytnym Rzymie

Starożytny Egipt