Spis artykułów
2020-12-13

wersja na telefon

Dziedzictwo kulturowe

Krótko o poszczególnych stronach tej witryny

wersja na telefon

Mazury

Na Mazurach obok nielicznych już autochtonów w przeważającej większości mieszka ludność napływowa. Starsi obecnie ludzie przyjechali na te tereny po wojnie z różnych stron Polski i dawnych Kresów. Przywieźli ze sobą swoją kulturę. Młodzi, którzy się już tu urodzili dziedziczą elementy tej kultury. Po zderzeniu wielu kultur jest tu obecnie bardzo ciekawa mozaika kulturowa.

Więcej Mazury

Mazury a tradycje

Mazury są i zawsze były miejscem, gdzie spotykały się i niekiedy przenikały różne kultury i religie.

Więcej Mazury a tradycje

Kultura

Kultura w szerszym rozumieniu niż tylko twórczość artystyczna. Dorobek wielu pokoleń. Dziedzictwo kulturowe. Kultura ludowa. wielokulturowość na Mazurach.

Więcej Kultura. Wielokulturowość.

Kultura a religia

Relację religia a kultura rozumiem jako komplementarność religii i kultury. Następuje tu twórcza korespondencja. Religia spełnia rolę kulturotwórczą. Oddziałuje ona na człowieka, kształtuje jego osobowość. Kultura natomiast daje religii określone pojęcia, uprzystępnia człowiekowi Objawienie.

Kultura a religia

Kultura i religijność ludowa.

Relacje między kulturą a religią. Komplementarność religii i kultury. Kulturotwórcza rola religii. Pojęcia znaki, symbole - pomocne w uprzystępnieniu treści religijnych. Kult świętych, religijność maryjna.

Kultura i religijność ludowa

Tradycje doroczne na Mazurach - w Ełku i okolicy

Tradycje na Mazurach? Czy można o nich pisać? Popularnie uważa się, że o tradycjach możemy mówić na tzw. "starych terenach", na Mazurach zaś jedynie w czasie przeszłym. Czy tak jest rzeczywiście?

Tradycje doroczne na Mazurach

Tradycje doroczne na Mazurach - Adwent - oczekiwanie

Chrześcijaństwo terminem tym nazwało okres oczekiwania zarówno na święto Bożego Narodzenia upamiętniające pierwsze przyjście na świat Syna Bożego jak i na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu świata.

Adwent - oczekiwanie

Tradycje doroczne na Mazurach - Boże Narodzenie

Wiele zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem, to zwyczaje archaiczne, wywodzące się z pogaństwa, schrystianizowane w późniejszych wiekach zarówno przez ewangelickich Mazurów jak i katolickich osadników z Kresów Wschodnich i Polski centralnej.

Boże Narodzenie

Tradycje doroczne na Mazurach - Karnawał

Okres Bożego Narodzenia kończy się 6 stycznia świętem Trzech Króli. Zaczyna się w kościele tzw. "okres zwykły", a w kulturze karnawał, który trwa do Środy Popielcowej. Końcówkę karnawału zwyczajowo nazywa się zapustami, a poprzedza je tzw. "tłusty" czwartek.

Karnawał

Tradycje doroczne na Mazurach - Wielki Post

W Ełku i okolicy zetknęły się ze sobą nie tylko różne kultury, ale też i religie. Tradycje związane z okresem Wielkiego Postu uzależnione są bardziej od religii niż regionu. Wśród ludności autochtonicznej, a więc Mazurów, przeważali protestanci, ale byli też katolicy. Na Mazurach - koło Pisza mieszkali staroobrzędowcy.

Wielki Post

Tradycje doroczne na Mazurach - Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych obejmują sprzątanie, przygotowanie firanek (dawniej z papieru), ozdób mieszkania (kwiaty z bibułki, pająk, barwinek do ozdoby stołu), przygotowanie palm wielkanocnych i pisanek.

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

Tradycje doroczne na Mazurach - Tradycje wielkanocne

Tradycje wielkanocne zaczynają się w Wielką Sobotę, od święcenia pokarmów. Liturgia nabożeństwa wieczornego nawiązuje do Zmartwychwstania. W niedzielę - tradycyjne śniadanie, po nim zabawy malowanymi jajkami, w Poniedziałek wielkanocny oblewanie wodą i smaganie. W okresie świątecznym - chodzenie "po Allelui".

Tradycje wielkanocne

Tradycje doroczne na Mazurach - Majowe i majówki

Majowe - to tradycyjne nabożeństwo do Matki Bożej pod krzyżem, koło kapliczki lub w domu. Majówka - to tradycyjne spotkanie ludzi biesiadne, na łonie przyrody, przeważnie w maju.

Majowe i majówki

Tradycje doroczne na Mazurach - Zwyczaje okresu przesilenia letniego

Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego, to zwyczaje związane z religią katolicką, z pogaństwem, z rolnictwem i nowe, współczesne zwyczaje. Dzień Dziecka, Zielone Świątki, Boże Ciało, Sobótka, nabożeństwa czerwcowe (ku czci Najświętszego Serca Jezusowego).

Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego

Tradycje doroczne na Mazurach - Zwyczaje rolnicze

Zwyczaje rolnicze w przewadze wiążą się z okresem letnim. Są to ludowe nazwy świąt maryjnych związane z pracami rolniczymi, rozpoczęciem i zakończeniem żniw oraz dożynkami (dawnymi i współczesnymi).

Zwyczaje rolnicze

Tradycje doroczne na Mazurach - Zwyczaje jesienne

Zwyczaje jesienne wiążą się z kultem Matki Bożej (nabożeństwa różańcowe), kultem świętych, kultem zmarłych, modlitwą za zmarłych, opowieściami o zmarłych, wspólną pracą w jesienne wieczory, pieśniami i legendami oraz przysłowiami.

Zwyczaje jesienne

Tradycje doroczne na Mazurach - Zwyczaje rodzinne

Wiano panny młodej.

Rodzice każdej dziewczyny przygotowywali się do wesela córki już od wczesnego jej dzieciństwa.

Zwyczaje rodzinne

Strona główna

Mazury

Mazury a tradycje

Kultura

Kultura a religia

Religijność ludowa

Tradycje doroczne na Mazurach

Adwent

Boże Narodzenie

Karnawał

Wielki Post

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

Majowe i majówki

Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego

Zwyczaje rolnicze

Zwyczaje jesienne

Wiano panny młodej

VI Konkurs na palmę i pisankę wielkanocną

Zajęcia "Jak to dawniej

Nowa Wieś 2011 - galeria

Nowa Wieś 2011 - galeria - 02

galeria

Kontakty międzyludzkie ...

kontakty_galeria

kontakty_galeria_05

Artykuły  wersja na telefon

Twórcy

Strona główna

Mazury

Dziedzictwo niematerialne

Mazury a tradycje

Kultura

Kultura a religia

Religijność ludowa

Tradycje doroczne na Mazurach

- Adwent

- Boże Narodzenie

- Karnawał

- Wielki Post

- Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

- Wielkanoc

- Majowe i majówki

- Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego

- Zwyczaje rolnicze

- Zwyczaje jesienne

Tradycje rodzinne na Mazurach

-Tradycyjne wesele na Mazurach

-Wiano panny młodej

Kultura europejska jest bardzo silnie związana z kulturą starożytnych cywilizacji Grecji oraz Rzymu

Starożytna Grecja

Starożytny Rzym

Starożytny Egipt