Helena Żołądkowska - dawne zwyczaje

(124kB) Helena Żołądkowska - dawne zwyczaje
 Helena Żołądkowska - dawne zwyczaje  Helena Żołądkowska - dawne zwyczaje  Helena Żołądkowska - dawne zwyczaje  Helena Żołądkowska - dawne zwyczaje  Helena Żołądkowska - dawne zwyczaje  Helena Żołądkowska - dawne zwyczaje

Uczestniczy w pokazach "Jak to dawniej bywało"

Helena Żołądkowska z Ełku, członkini zespołu śpiewaczego Zielona Dąbrowa, aktorka teatru obrzędowego oraz twórcza uczestniczka pokazów i rekonstrukcji pod nazwą: „Jak to dawniej bywało”

Pani Żołądkowska śpiewa w zespole Zielona Dąbrowa i występuje w teatrze obrzędowym o tej samej nazwie. Brała udział w przedstawieniach scenicznych „Święte wieczory” i „Ubieranie dziecka przed chrztem” (przedstawienie uczestniczyło w przeglądzie teatrów amatorskich w Stoczku Łukowskim), a także w przedstawieniach plenerowych, na przykład podczas dożynek gminnych oraz w inscenizacji żęcia sierpem w Białostockim Muzeum Wsi.

Jest aktorką teatru dla którego scenariusze pisała gwarą pani Zofia Wróbel pochodząca spod Knyszyna. Pani Helenie ani te obrzędy, ani gwara nie są obce, gdyż w jej stronach rodzinnych były podobne.

Na zajęciach dla dzieci pod nazwa „Jak to dawniej bywało” pani Helena opowiada o zajęciach, które pamięta z domu rodzinnego, a których współczesne dzieci nie znają, na przykład prasowanie żelazkiem na węgle czy na „duszę”, maglowanie ręcznym maglem, wykonywanie ozdób choinkowych. Dzieci uważnie słuchają, czasem próbują same coś zrobić.

Wszystkie te czynności: śpiew, teatr i pokazy oraz warsztaty dla dzieci, które sprawiają radość zarówno wykonawcom jak i słuchaczom czy uczestnikom wiążą się ze wspomnieniem domu rodzinnego, rodzinnych tradycji. Jest to dla każdego człowieka potrzebne.

Helena Żołądkowska z Ełku, członkini zespołu śpiewaczego Zielona Dąbrowa, aktorka teatru obrzędowego oraz twórcza uczestniczka pokazów i rekonstrukcji pod nazwą: „Jak to dawniej bywało”

Powrót do strony - twórcy

Wszystkie te czynności: śpiew, teatr i pokazy oraz warsztaty dla dzieci, które sprawiają radość zarówno wykonawcom jak i słuchaczom czy uczestnikom wiążą się ze wspomnieniem domu rodzinnego, rodzinnych tradycji. W dzisiejszym świecie, w którym następuje globalizacja i zanik tradycji opisane tu działania grupy, w której uczestniczy pani Helena Żołądkowska są dla młodego pokolenia bardzo cenne.

Powrót do strony - twórcy