Helena Żołądkowska z Ełku

Helena Żołądkowska z Ełku

Uczestniczy w pokazach "Jak to dawniej bywało"

Helena Żołądkowska z Ełku

Helena Żołądkowska z Ełku, członkini zespołu śpiewaczego Zielona Dąbrowa, aktorka teatru obrzędowego oraz twórcza uczestniczka pokazów i rekonstrukcji pod nazwą: "Jak to dawniej bywało"

Helena Żołądkowska z Ełku

Pani Żołądkowska śpiewa w zespole Zielona Dąbrowa i występuje w teatrze obrzędowym o tej samej nazwie. Brała udział w przedstawieniach scenicznych "Święte wieczory" i "Ubieranie dziecka przed chrztem" (przedstawienie uczestniczyło w przeglądzie teatrów amatorskich w Stoczku Łukowskim), a także w przedstawieniach plenerowych, na przykład podczas dożynek gminnych oraz w inscenizacji żęcia sierpem w Białostockim Muzeum Wsi.

Helena Żołądkowska z Ełku

Jest aktorką teatru dla którego scenariusze pisała gwarą pani Zofia Wróbel pochodząca spod Knyszyna. Pani Helenie ani te obrzędy, ani gwara nie są obce, gdyż w jej stronach rodzinnych były podobne.

Helena Żołądkowska z Ełku

Na zajęciach dla dzieci pod nazwa "Jak to dawniej bywało" pani Helena opowiada o zajęciach, które pamięta z domu rodzinnego, a których współczesne dzieci nie znają, na przykład prasowanie żelazkiem na węgle czy na "duszę", maglowanie ręcznym maglem, wykonywanie ozdób choinkowych. Dzieci uważnie słuchają, czasem próbują same coś zrobić.

Helena Żołądkowska z Ełku

Wszystkie te czynności: śpiew, teatr i pokazy oraz warsztaty dla dzieci, które sprawiają radość zarówno wykonawcom jak i słuchaczom czy uczestnikom wiążą się ze wspomnieniem domu rodzinnego, rodzinnych tradycji. Jest to dla każdego człowieka potrzebne.

Helena Żołądkowska z Ełku

Helena Żołądkowska z Ełku, członkini zespołu śpiewaczego Zielona Dąbrowa, aktorka teatru obrzędowego oraz twórcza uczestniczka pokazów i rekonstrukcji pod nazwą: ?Jak to dawniej bywało?

Wszystkie te czynności: śpiew, teatr i pokazy oraz warsztaty dla dzieci, które sprawiają radość zarówno wykonawcom jak i słuchaczom czy uczestnikom wiążą się ze wspomnieniem domu rodzinnego, rodzinnych tradycji. W dzisiejszym świecie, w którym następuje globalizacja i zanik tradycji opisane tu działania grupy, w której uczestniczy pani Helena Żołądkowska są dla młodego pokolenia bardzo cenne.

Twórcy

wersja na komputer

Rzeźba

Stanisław Rudnik z Ełku - rzeźbiarz
Stanisław Rudnik z Ełku

Tkactwo

Danuta Grabowska z Pogobia i jej chodniki
Danuta Grabowska z Pogobia Średniego

Tkactwo

 Czesława Klisiatys z Pogobia - tkactwo
Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Kowalstwo

Andrzej Karpiński z Orzysza - kowal
Andrzej Karpiński z Orzysza

Garncarstwo

Adam Kuźma przy pracy
Adam Kuźma z Giżycka

Palmy wielkanocne

Krystyna Prill - dawne zwyczaje
Krystyna Prill z Nowej Wsi Ełckiej

Teatr obrzędowy i pokazy

(124kB) Halina Komosińska - dawne zwyczaje
Halina Komosińska z Karbowskich

Teatr obrzędowy i pokazy

(124kB) Helena Żołądkowska z Ełku
Helena Żołądkowska z Ełku

Teatr obrzędowy i pokazy

Hilaria Orłowska- dawne zwyczaje
Hilaria Orłowska z Nowej Wsi Ełckiej

Teatr obrzędowy i pokazy

Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje
Marianna Przybyszewska z Maleczewa

Teatr obrzędowy i pokazy

Wróbel Mirosława  - dawne zwyczaje
Mirosława Wróbel z Nowej Wsi Ełckiej

Teatr obrzędowy i pokazy

Zofia Wróbel z Baran
Zofia Wróbel z Baran

Teatr obrzędowy i pokazy

Kochanowska Wanda z Ełku
Wanda Kochanowska z Ełku

Teatr obrzędowy i pokazy

Helena Saciłowska z Baran
Helena Saciłowska z Baran
wersja na telefon

Teatr obrzędowy i pokazy

Halina Sadłowska z Nowej Wsi Ełckiej
Halina Sadłowska z Nowej Wsi Ełckiej
wersja na telefon

Pszczelarstwo

Lucjan RÓŻYCKI z Ełku - pszczelarz
Różycki Lucjan z Ełku

Pisanki

Alicja Lipatow z Ełku
Alicja Lipatow z Ełku
Alicja Lipatow z Ełku

Pisanki

Kazimiera Kumkowska z Giżycka
Kazimiera Kumkowska - pisankarka
Kazimiera Kumkowska z Giżycka
wersja na telefon

Wydarzenia i ludzie

Dziedzictwo kulturowe województwa warmińsko-mazurskiego

Plecionkarstwo

Regina Biziewska - wykonywanie pająka ze słomy

Haft i koronka

Powrót do strony głównej

2015-02-27 w. 2

Powrót do strony głównej