wersja na telefon

Dziedzictwo kulturowe

Stanisław Rudnik z Ełku - rzeĽbiarz

Stanisław Rudnik z Ełku

Urodził się i mieszka w Ełku, mama pochodzi z Kurpi.

Z zawodu był tokarzem, z zamiłowania modelarzem. Kiedy stracił pracę, około dwudziestu lat temu zacz±ł rzeĽbić. Pocz±tkowo nie miał odpowiedniego pomieszczenia. Z czasem zetkn±ł się z innymi twórcami, w tym również rzeĽbiarzami i założyli stowarzyszenie ESTiAN. Stowarzyszenie obecnie gromadzi swoich członków w lokalu przy ul. W±ski Tor 1

Pan Stanisław jest samoukiem stale się doskonal±cym i poszukuj±cym. Czuje drewno, najbardziej lubi lipę, rzeĽbienie jest jego pasj±.

Pocz±tkowo wykonywał płaskorzeĽby - pełne i ażurowe oraz duże rzeĽby plenerowe.

Obecnie zdrowie nie pozwala na wykonywanie dużych form. Wykonuje więc rzeĽby ¶więtych (¶w. Ambroży, ¶w. Florian, ¶w. Nepomucen), Chrystusa Frasobliwego, aniołki, ptaszki, zabawki (na przykład konik na biegunach), a także rycerzy i scenki rodzajowe (n. p. muzykanci, zakonnik z antałkiem, itp.). Pozostaje również wierny płaskorzeĽbie. S± to obrazy religijne przedstawiaj±ce Serce Jezusa i Serce Maryi podobne do tych, które dawniej wisiały w każdym wiejskim domu, tyle że były one malowane lub oleodruki. Niektóre z tych płaskorzeĽb posiadaj± otwierane drzwiczki zdobione ażurow± płaskorzeĽb± o motywach ro¶linnych.

Pan Stanisław nie czuje się dobrze w rzeĽbie nowoczesnej, mówi: „poci±ga mnie ludowszczyzna, to mnie uspokaja”.

Towarzystwo Miło¶ników Ełku uhonorowało pana Stanisława Rudnika tytułem „Ełczanin Roku 2007” za przekazywanie pasji rzeĽbienia młodemu pokoleniu. Dzieci i młodzież z dorosłymi opiekunami przychodz± do pracowni. JeĽdzi też pan Stanisław do szkół i stowarzyszeń, aby pokazać jak powstaje rzeĽba i zachęcić do przychodzenia do pracowni.

O twórcy, więcej w: Nasze dziedzictwo kulturowe, praca zbiorowa pod redakcj± W. Majchera, Fundacja Dziedzictwo Nasze Olsztyn 2014

Powrót do strony Twórcy