Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje

(124kB) Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje

Marianna Przybyszewska z Maleczewa koło Ełku, członkini i kierowniczka zespołu śpiewaczego Zielona Dąbrowa, aktorka teatru obrzędowego oraz twórcza uczestniczka pokazów i rekonstrukcji pod nazwą: „Jak to dawniej bywało”

Marianna Przybyszewska, człowiek pogranicza, zamieszkała na Mazurach, a pochodząca z niedalekich Ełku stron, należących jednak przed wojną na tak zwanych „starych terenach” przyczynia się do ochrony dziedzictwa niematerialnego w naszym regionie. Wspominając swoją rozśpiewaną i tradycyjną macierzystą rodzinę spod Grajewa przenosi zapamiętane zwyczaje i umiejętności na Mazury poprzez inscenizacje, pokazy, warsztaty.

Najmilej wspomina swój udział w przedstawieniu „Dziewosłęby czyli swaty”, gdzie grała rolę matki swatanej dziewczyny. Rola była wdzięczna, ale i trudna, bo w matce walczyły radość ze smutkiem, gdyż wydawała swoją córkę za wdowca, będącego ojcem. Rola wymagała umiejętności aktorskich. Trud jednak został wynagrodzony, bo na XV Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w roku 1998 zespół został wyróżniony. W roku 2014 spotkało ją inne miłe wyróżnienie - zdobyła II miejsca za śpiew solowy na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Podczas zajęć z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej, będących rekonstrukcją dawnego życia, pani Marianna w sposób jasny, zachęcający do słuchania opowiada o zwykłych czynnościach gospodyni: praniu, kiszeniu kapusty, a także o zwyczajach takich jak „wołocebne” czy taczanie jajek.

Te proste zajęcia pokazywała również w Sypitkach na imprezie plenerowej Muzeum Historycznego w Ełku. W Białostockim Muzeum Wsi natomiast wykonywała czynność znacznie trudniejszą – żęła sierpem zboże i to „na postaci” (kobieta przodująca, nadająca tempo prac) uczestnicząc w scence pokazującej dawne żniwa i zwyczaje z tym związane

O twórczyni, więcej w: Nasze dziedzictwo kulturowe, praca zbiorowa pod redakcją W. Majchera, Fundacja Dziedzictwo Nasze Olsztyn 2014

Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje

Uczestniczy w pokazach "Jak to dawniej bywało"

Powrót do strony - twórcy

Marianna Przybyszewska z Maleczewa koło Ełku, członkini i kierowniczka zespołu śpiewaczego Zielona Dąbrowa, aktorka teatru obrzędowego oraz twórcza uczestniczka pokazów i rekonstrukcji pod nazwą: "Jak to dawniej bywało"

Podczas zajęć z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej, będących rekonstrukcją dawnego życia, pani Marianna w sposób jasny, zachęcający do słuchania opowiada o zwykłych czynnościach gospodyni: praniu, kiszeniu kapusty, a także o zwyczajach takich jak „wołocebne” czy taczanie jajek.

W pokazie żęcia zboża sierpami dokonanej podczas dożynek w Białostockim Muzeum Wsi w roku 2013 pani Marianna została wybrana przez autorkę scenariusza, panią Zofię Wróbel na przodownicę. Odegrały scenkę wyboru na przodownicę (pani Z. Wróbel grała rolę gospodyni, starej kobiety, która nie uczestniczyła w żniwach, lecz pilnowała dzieci przygotowywała posiłek), a następnie wraz z innymi żniwiarkami pani Marianna przystąpiła do żęcia żyta.

Marianna Przybyszewska, człowiek pogranicza, pochodząca z niedalekich Ełku stron, należących jednak przed wojną na tak zwanych „starych terenach” przyczynia się do ochrony dziedzictwa niematerialnego w naszym regionie.