Adam Kuźma z Giżycka - garncarz

wyroby garncarskie Adama Kuźmy
Adam Kuźma przy pracy Adam Kuźma przy pracy Adam Kuźma przy pracy Adam Kuźma przy pracy Adam Kuźma przy pracy Adam Kuźma przy pracy Adam Kuźma przy pracy

Zajmuje się garncarstwem -
formowaniem naczyń ręcznie i na kole garncarskim,
szkliwieniem,
zdobnictwem,
wypalaniem w tradycyjnym piecu garncarskim.

Pracownię garncarską prowadzi od 1997 r. Jest ona kontynuacją tradycji rodzinnych. Poprzednio prowadził ją teść i nauczyciel Adama Kuźmy - Aleksander Iwaszkiewicz.

Pan Kuźma ma również swoich uczniów.

Powrót do strony - twórcy

Więcej o jego twórczości można znaleźć na stronach internetowych:

Pracownia ceramiczna

Garncarstwo i rzeźba

Twórcy - Leksykon Kultury Warmii i Mazur

Powrót do strony - twórcy