Kochanowska Wanda z Ełku

Kochanowska Wanda z Ełku
Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku Kochanowska Wanda z Ełku

Kochanowska Wanda z Ełku

Władysława Wanda Kochanowska z Ełku, animator kultury, założycielka i członkini zespołu śpiewaczego Zielona Dąbrowa, organizatorka i aktorka teatru obrzędowego oraz organizatorka a także uczestniczka pokazów i warsztatów: „Jak to dawniej bywało”

Mieszka na Mazurach pochodzi spod Lipska nad Biebrzą.

Na Mazury przyjechała w 1959 roku i podjęła pracę w gromadzkich świetlicach, najpierw w Ogródku potem w Nowej Wsi Ełckiej. Ukończyła pomaturalne studium kulturalno-oświatowe o profilu lalkarskim. Założony przez nią teatr lalek „Balbina” odnosił liczne sukcesy na przeglądach wojewódzkich i krajowych. Inne zainteresowanie - folklor i kultura regionalna również zaowocowały licznymi sukcesami.

W roku 1989 Wanda Kochanowska założyła zespół śpiewaczy złożony z ośmiu kobiet. Zespół powstał z okazji obchodów 550-lecia miejscowości. Nazwano go Zielona Dąbrowa, ponieważ przed wojną tak nazywała się Nowa Wieś Ełcka.

Zespół wkrótce zaczął być znany nie tylko w najbliższej okolicy. Za swoje dokonania artystyczne był nagradzany na wielu przeglądach i festiwalach, w tym kilkakrotnie na Ogólnopolskich Festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

W 1996 roku założyła teatr obrzędowy, w skład którego wchodziły 22 osoby. Pośród nich były także panie z zespołu Zielona Dąbrowa. I tu znów są powody do dumy. W roku 1998 na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie grupa otrzymała II nagrodę Wojewody Lubelskiego. Oprócz tego zespół zdobywał laury na mniejszych przeglądach: w Stoczku Łukowskim, w Węgorzewie, a także cieszył oko i zmysł artystyczny miejscowych widzów.

W roku 1990 pani Wanda wraz z pochodzącym z Wileńszczyzny, urodzonym w 1923 roku Wacławem Kułakowskim założyła unikalną, jedyną w swoim rodzaju szkółkę gry na cymbałach.

W roku 1999 zespół taneczny złożony z Wandy Kochanowskiej, Heleny Saciłowskiej i Wacława Kułakowskiego zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego. Tańczyli Krakowiaka, według układów przygotowanych przez Wacława Kułakowskiego, a przygrywała im kapela cymbałowa Wilniuki.

Od roku 2007 w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej istnieje izba regionalna pod nazwą „W chacie naszej Babuni” zorganizowana przez W. Kochanowską ze zgromadzonych przez nią eksponatów.

Od 2010r do dziś pani Kochanowska jest pomysłodawczynią i organizatorką działań pod nazwą „Jak to dawniej bywało”. Na ekspozycji „W chacie Babuni” lub obok niej odbywają się zajęcia dla dzieci. Są to pokazy i warsztaty, a także odgrywane scenki.

Grupa nie ogranicza swoich działań do Nowej Wsi Ełckiej lecz wystąpiła również na polu Białostockiego Muzeum Wsi dokonując sprzętu żyta sierpami. Odegrały tu też scenkę według scenariusza Z. Wróbel. Na imprezie plenerowej Muzeum Historycznego w Ełku w Sypitkach grupa pokazywała tradycyjne prace i umiejętności.

Powrót do strony - twórcy