Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Zajmuje się tkactwem

Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Pochodzi z Kurpi. Będąc w domu rodzinnym, w Nowej Rudzie nauczyła się tkać od starszej siostry. Wszystkie sąsiadki umiały tkać. Miały wzór narysowany na papierze, pożyczały go sobie i odrysowywały, musiały też nauczyć się odliczać i nawlekać na nicielnice.

Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Po wojnie zamieszkała w Pogobiu Średnim w Puszczy Piskiej. Wieś słynęła z chodników szmaciaków tkanych na własny użytek i na sprzedaż, podobnie jak to było w tym czasie na tak blisko położonych Kurpiach.

Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Za wątek tej tkaniny służyły niepotrzebne szmatki, a po nici na osnowę początkowo jeździła do Kolna, a potem zaczęła uprawiać swój len i uzyskiwać z niego nici. Owce też hodowali i na Kurpiach i tu, na Mazurach w jakiś czas po osiedleniu.

Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Podobne chodniki szmaciaki występowały na Mazurach, w przedwojennych Prusach Wschodnich. Literatura przedmiotu mówi o zapożyczeniach i wpływach nie tylko we wzornictwie szmaciaków, ale również w dekoracyjnych tkaninach okryciowych - dywanach i buronkach.

Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Tkactwo pani Czesławy Klisiatys, podobnie jak jej córki Danuty Grabowskiej jest namacalnym dowodem na ciągłość kulturową nawet na wielokulturowych Mazurach, gdzie przemieszczanie się ludności po wojnie było intensywniejsze niż na innych terenach Polski.

Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Twórcy

wersja na komputer

Rzeźba

Stanisław Rudnik z Ełku - rzeźbiarz
Stanisław Rudnik z Ełku

Tkactwo

Danuta Grabowska z Pogobia i jej chodniki
Danuta Grabowska z Pogobia Średniego

Tkactwo

 Czesława Klisiatys z Pogobia - tkactwo
Czesława Klisiatys z Pogobia Średniego

Kowalstwo

Andrzej Karpiński z Orzysza - kowal
Andrzej Karpiński z Orzysza

Garncarstwo

Adam Kuźma przy pracy
Adam Kuźma z Giżycka

Palmy wielkanocne

Krystyna Prill - dawne zwyczaje
Krystyna Prill z Nowej Wsi Ełckiej

Teatr obrzędowy i pokazy

(124kB) Halina Komosińska - dawne zwyczaje
Halina Komosińska z Karbowskich

Teatr obrzędowy i pokazy

(124kB) Helena Żołądkowska z Ełku
Helena Żołądkowska z Ełku

Teatr obrzędowy i pokazy

Hilaria Orłowska- dawne zwyczaje
Hilaria Orłowska z Nowej Wsi Ełckiej

Teatr obrzędowy i pokazy

Przybyszewska Marianna - dawne zwyczaje
Marianna Przybyszewska z Maleczewa

Teatr obrzędowy i pokazy

Wróbel Mirosława  - dawne zwyczaje
Mirosława Wróbel z Nowej Wsi Ełckiej

Teatr obrzędowy i pokazy

Zofia Wróbel z Baran
Zofia Wróbel z Baran

Teatr obrzędowy i pokazy

Kochanowska Wanda z Ełku
Wanda Kochanowska z Ełku

Teatr obrzędowy i pokazy

Helena Saciłowska z Baran
Helena Saciłowska z Baran
wersja na telefon

Teatr obrzędowy i pokazy

Halina Sadłowska z Nowej Wsi Ełckiej
Halina Sadłowska z Nowej Wsi Ełckiej
wersja na telefon

Pszczelarstwo

Lucjan RÓŻYCKI z Ełku - pszczelarz
Różycki Lucjan z Ełku

Pisanki

Alicja Lipatow z Ełku
Alicja Lipatow z Ełku
Alicja Lipatow z Ełku

Pisanki

Kazimiera Kumkowska z Giżycka
Kazimiera Kumkowska - pisankarka
Kazimiera Kumkowska z Giżycka
wersja na telefon

Wydarzenia i ludzie

Dziedzictwo kulturowe województwa warmińsko-mazurskiego

Plecionkarstwo

Regina Biziewska - wykonywanie pająka ze słomy

Haft i koronka

2015-02-27 w. 2

Powrót do strony głównej