Tradycje na Mazurach - w Ełku i okolicach

Teresa romanowska, Ełk

Zwyczaje jesienne.

Nic dziwnego, że rolnik, który obserwuje przyrodę i jest bardzo od niej uzależniony, jest człowiekiem wierzącym. Jesień w przyrodzie przypomina o schyłku naszego ludzkiego życia. Stary Testament mówi, że "...jest czas rodzenia i czas umierania" (Koh 3,2) . Chrześcijanin obserwujący przyrodę widzi obumieranie i ponowne narodziny. Wierzy, więc w życie wieczne i świętych obcowanie nie tylko dlatego, że taka jest nauka Kościoła.

Zwyczaje rolnicze okresu letniego, jak już pisałam, wiążą się z kultem Matki Bożej do tego stopnia, że lud nadał świętom maryjnym nazwy pochodzące od konkretnych czynności lub zabiegów rolniczych (Matki Bożej Roztwornej, Jagodnej, Zielnej, Siewnej). W październiku, kiedy plony już są zebrane lub zbieranie ich jest na ukończeniu, już od wieków czcimy Matkę Bożą Różańcową .

Po ciężkiej pracy przyszedł czas na dziękowanie za plony i na refleksję nad jesienią naszego życia oraz nad życiem wiecznym. Dziękując człowiekowi dajemy często kwiaty. Jednym z piękniejszych kwiatów schyłku lata są róże. Legenda głosi, że w XIII w. żył chłopiec, który kochając Matkę Bożą stroił jej figurki wieńcami róż. Kiedy dorósł i został powołany do życia zakonnego, bardzo się zmartwił, gdyż w klasztorze nie było róż. Zmartwionego młodzieńca pocieszył starszy zakonnik, który poradził mu, aby zamiast róż podarował Matce Bożej słowa, wypowiedziane do Niej przez archanioła Gabriela podczas Zwiastowania i św. Elżbietę podczas Nawiedzenia. Miał, bowiem nadzieję, że słowa te są miłe Matce Bożej i sprawią Jej tyle samo radości, co wieniec z róż. Młody zakonnik powtarzał, więc bardzo często te słowa. W późniejszych czasach została dodana druga część modlitwy: "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej."

Ciężko pracujący rolnik wierzy głęboko, że Matka Boża opiekuje się nami "…teraz i w godzinę śmierci naszej…" . Teraz wspiera nas w pokonywaniu codziennego trudu, a na końcu życia zaprowadzi na wieczny odpoczynek. W październiku powtarzamy wielokrotnie te słowa, gdyż jest to miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Wydaje się bardzo logiczne takie ustawienie czynności ludzkich. Najpierw wytężona praca, a potem prośba o błogosławieństwo w odpoczynku, nie tylko tym doczesnym, ale i wiecznym.

Wiele opowieści ludowych mówi o tym, jak to Matka Boża przekonywała surowego św. Piotra, aby wpuścił do nieba tych, którzy modlili się na różańcu.

Kiedy więc kończy się miesiąc różańcowy, to 1 listopada pełni ufności myślimy o wszystkich, którzy już są w niebie, którzy nas wyprzedzili Zwracamy się do świętych o pomoc.

W religijności ludowej bardzo rozpowszechniony był kult świętych . Myślano o nich nie tylko z okazji Wszystkich Świętych, ale również poszczególnych patronów pól, miast, państw. Święci byli bardziej obecni w codziennym życiu ludzi. A więc mówiło się, że: "od świętego Marcina zima się zaczyna", "na świętego Kazimierza dzień się z nocą przymierza", "święty Jan trawę kosi", "święta Katarzyna adwent rozpoczyna", "na święty Idzi w swaty do mnie przydzi".

Święci byli też patronami wsi, parafii, cechów, itp. Niektórzy święci byli opiekunami czynności, które wykonywali ludzie wsi. Czczono ich szczególnie, gdyż byli dla rolników pomocni. I tak, opiekunami zwierząt hodowlanych byli: św. Roch, św. Mikołaj, św. Benon, św. Wendelin, opiekunem bartników był święty Bartłomiej, przed ogniem chronili: święty Florian, święty Wawrzyniec i święta Agata. Święty Nepomucen był patronem wód, święta Apolonia pomagała na ból zębów, święty Błażej leczył choroby gardła, święty Walenty chronił od epilepsji i pomagał w jej leczeniu, święty Piotr strzeże bram raju. Czasami mylono świętych noszących te same imiona i tak na przykład nad wodą stawiano zamiast figurki Jana Nepomucena figurkę Jana Chrzciciela. Czasami z racji wspólnego występowania w kalendarzu łączono świętych n. p. święty Pietropaweł.

Wyobrażenia postaci świętych (obrazy lub rzeźby) traktowano jako realne istoty obdarzone zmysłami. Dbano, więc, aby święty sprawujący pieczę nad daną rzeczywistością miał z nią realny kontakt. Dlatego, na przykład, stawiano figurki świętego Floriana w pobliżu domu lub obejścia, świętego Jana Nepomucena nad rzekami, wystawiano obrazy w oknach podczas burzy, obnoszono obrazy wokół pól, stawiano figurki Chrystusa lub patrona wsi na granicy wsi, itp.

Z kultem świętych wiąże się też zwyczaj tzw. "odpustów" . Mieszkańcy danej parafii czy okolicy czcili jednego patrona związanego na ogół z cudownym obrazem. Bardzo często w okolicznych wsiach stały kapliczki przydrożne, "figury" z rzeźbą patrona lub podobizną jego obrazu. W dzień uroczysty świętego patrona ludzie schodzili się lub zjeżdżali na nabożeństwo i odpust. Przez udział w nabożeństwie, procesji, a później zabawie tanecznej wytwarzało się u nich poczucie wspólnoty, nie tylko w znaczeniu religijnym, ale także społecznym.

Miejsca święte, a także święte dni były ważnymi punktami w życiu religijnym i społecznym ludności wiejskiej.

Drugiego listopada, w "Zaduszki" modlimy się za tych, którym coś przeszkodziło w dotarciu do wiecznej szczęśliwości. Mamy nadzieję…

Dawniej ludzie również modlili się o zbawienie swoich przodków. Prosili też o modlitwę tych, którzy mają więcej czasu lub są do niej przeznaczeni. Byli to księża, ale nie tylko. Księdzu dawano większą sumę pieniędzy na Mszę świętą lub mniejszą na tzw. "wypominki", a jeszcze mniejszą sumę lub bułeczki dawano siedzącym pod kościołem żebrakom. Na intencję każdej duszy pieczono bułeczkę i dawano żebrakowi z prośba o modlitwę. Licznie zgromadzeni w tych dniach żebracy na ogół sumiennie wywiązywali się z powierzonego im zadania.

Jesienne wieczory na wsi charakteryzowały się dawniej tym, że wiele prac wykonywano wspólnie. Było to darcie pierza, obróbka lnu, przędzenie. Wspólna praca , to również okazja do spotkań towarzyskich, ale też wspólna modlitwa, przeważnie wyśpiewana, a także opowieści, o tych którzy już odeszli. Czy całkiem odeszli? Ciągle się pojawiają w opowieściach ludowych. Jedni przychodzą straszyć, inni opiekować się dzieckiem (częsty motyw matki kołyszącej swoje małe dziecko), jeszcze inni się posilić i popatrzeć na domowników (świadczy o tym zostawianie jadła z wieczerzy wigilijnej). Oni ciągle są. Rolnik wie, że ziarno musi obumrzeć, aby dało nowy plon.

Dzisiejszy człowiek boi się śmierci. Woli o niej nie myśleć i nie mówić. Dawny człowiek też bał się (opowieści o duchach były nieraz straszne lub wręcz makabryczne), ale jednocześnie bardziej niż my rozumiał, że nie uniknie się tego, co jest nieuniknione. Nic nie pomoże, że nie będziemy o tym mówić. Małe dziecko zakrywa sobie twarz rękami i wmawia wszystkim, że go nie ma. A my ?

Zgromadzona w ełckim oratorium młodzież postanowiła wykorzystać techniki ludowe, których nauczyła się na poprzednich zajęciach (szydełkowanie i kwiaty z bibułki) i wykonać przy ich pomocy różaniec będący ilustracją do wyżej opisanej legendy o chłopcu, który dawał Matce Bożej róże. Młodzież zapoznała się również ze źródłem słowa "różaniec" - z łacińskiego rosarium, ogród różany. Istnieje teoria mówiąca, że nazwa "ogrodu różanego" pochodzi ze średniowiecza. Odmawianie różańca porównywano z dawaniem (sadzeniem) Matce Bożej róż. Stąd modlitwę nazwano również "wieńcem różanym", czyli różańcem.

(21kB) Wykorzystanie tradycyjnych technik do własnoręcznego wykonania różańca.

Rysunek 1. Wykorzystanie tradycyjnych technik do własnoręcznego wykonania różańca.

(7kB) Łączenie przy pomocy szydełka i włóczki bibułkowych różyczek.

Rysunek 2. Łączenie przy pomocy szydełka i włóczki bibułkowych różyczek.

(8kB) Różaniec z bibułkowych różyczek.

Rysunek 3. Różaniec z bibułkowych różyczek.

Modlitwa różańcowa pierwotnie znana była pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny, ponieważ odmawiano ją w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zamiast psalmów. Po licznych przekształceniach znana i kultywowana była od czasów średniowiecznych, obdarzona przez wielu wiernych szczególną czcią i wiązana z licznymi objawieniami.

Na początku listopada młodzież oratoryjna po zapoznaniu się z dawnymi zwyczajami związanymi z modlitwą za zmarłych i obdarowywaniem żebraków bułeczkami zilustrowała te zwyczaje rysunkami.

(21kB) Dawny zwyczaj obdarowywania żebraków bułeczkami

Rysunek 4. Dawny zwyczaj obdarowywania żebraków bułeczkami.

(11kB) Odwiedzanie grobów w Dniu Zadusznym

Rysunek 5. Odwiedzanie grobów w Dniu Zadusznym.

Jesienią wiele prac wykonywano wspólnie. Dlatego również oratoryjna młodzież i dzieci szkolne z Nowej Wsi postanowiły wspólnie nauczyć się wyszywać, zrobić na drutach szalik, a pewien chłopiec ze szkoły w Nowej Wsi Ełckiej zastanawiał się nawet nad przędzeniem.

(15kB) Uczymy się haftować

Rysunek 6. Uczymy się haftować.

(31kB) Obrębianie serwetki i dzianie na drutach

Rysunek 7. Obrębianie serwetki i dzianie na drutach.

(10kB) Najtrudniej jest zacząć.

Rysunek 8. Najtrudniej jest zacząć.

(13kB) Wspólna praca umożliwia konsultacje i rozmowy.

Rysunek 9. Wspólna praca umożliwia konsultacje i rozmowy.

(6kB) Dzianie na drutach.

Rysunek 10. Dzianie na drutach.

(6kB) Haftowanie.

Rysunek 11. Haftowanie.

(6kB) Chłopcy też lubią robótki ręczne.

Rysunek 12. Chłopcy też lubią robótki ręczne.

(6kB) Pracując rozmawiamy.

Rysunek 13. Pracując rozmawiamy.

(37kB) W izbie regionalnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej.

Rysunek 14. W izbie regionalnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej.


Literatura:Dahlig Piotr
1985 Źródła do dziejów ligawki mazowiecko - podlaskiej
Warszawa

Dworakowski Stanisław
1964 Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią
Białystok

Grąziewicz-Chludzińska Barbara
2004 Na styku kultur. Pisankarstwo północno-wschodniego pogranicza Polski,
[w:] Studia Angerburgica t.9 Węgorzewo

Iwaniec Eugeniusz
1977 Z dziejów Staroobrzędowców na ziemiach polskich
Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa

Klimaszewska Jadwiga
1981 Doroczne obrzędy ludowe, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej
Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź

Kolberg Oskar

 • 1964 Dzieła wszystkie t.28 Mazowsze
  Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Wrocław-Poznań

 • 1966 Dzieła wszystkie, t.53, Litwa
  Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Wrocław-Poznań


Kuźniewski B., Żebrowska H.
2002 Wierzenia i zwyczaje [w:] Warmiacy i Mazurzy. Zycie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku.
Olsztynek

Pokropek Marian
1979 Wytwórczość i sztuka ludowa Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego
Warszawa

Romanowska Teresa

 • 2004 Wybrane aspekty religijności w kulturze ludowej,
  [w:] Ełckie Studia Teologiczne t. V Ełk
 • 2004 Tradycja i współczesność w zwyczajach wiosennych ludności wileńskiej na Mazurach,
  [w:] Studia Angerburgica t.9 Węgorzewo
 • 2006 Zwyczaje związane z okresem Bożego Narodzenia wśród ludności napływowej na Mazurach,
  [w:] Studia Angerburgica t. 12 Węgorzewo
 • 2006 Co nam daje znajomość Małej Ojczyzny?
  [w:] Rocznik Ełcki 2005 t. II. Ełk
 • 2006-2007 Cykl artykułów o tradycyjnych zwyczajach w Ełku i okolicy
  [w:] Ełk i my. Miesięcznik Społeczno - Kulturalny Ełk


Szyfer Anna
1975 Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków
Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn

Treszczyński Michał
2004 Palmiarstwo i Niedziela Palmowa na Wileńszczyźnie,
[w:] Studia Angerburgica t. 9 Węgorzewo

Tunkiewicz Michał
2004 Zwyczaje rodzinne wśród przesiedleńców z Wileńszczyzny,
[w:] Studia Angerburgica t.9 Węgorzewo

Usiądek Jan, Sieradzki Andrzej
1998 Rok liturgiczny w rodzinie. Tradycje i obrzędy.
Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne Olsztyn


Autorka strony jest etnografem, absolwentką sekcji etnografii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i teologii na IWKR w Suwałkach filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracowała w muzealnictwie i szkolnictwie. Obecnie na emeryturze. Adres kontaktowy; t.romanowska@wp.pl

  Autorzy zdjęć:
 • Wanda Kochanowska - zdjęcia zatytułowane: "Wykonywanie firanek z papieru' - 2 zdjęcia, "Wykonywanie łańcucha na choinkę", "Obrzęd wigilijny", "Maglowanie obrusa i strojenie choinki", "Zespół kolędniczy z Nowej Wsi Ełckiej" - 2 zdjęcia
 • Teresa Romanowska - pozostałe zdjęcia 

 


Kontakt:
DZIEDZICTWO

 


 • Strona główna
 • Mazury
 • Dziedzictwo niematerialne
 • Mazury a tradycje
 • Kultura
 • Kultura a religia
 • Religijność ludowa
 • Tradycje doroczne na Mazurach
 • Adwent
 • Boże Narodzenie
 • Karnawał
 • Wielki Post
 • Przygotowania do Świąt Wielkanocnych
 • Wielkanoc
 • Majowe i majówki
 • Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego
 • Zwyczaje rolnicze
 • Zwyczaje jesienne
 • Wiano panny młodej
 • VI Konkurs na palmę i pisankę wielkanocną
 • Zajęcia "Jak to dawniej
 • Nowa Wieś 2011 - galeria
 • Nowa Wieś 2011 - galeria - 02
 • galeria
 • Kontakty międzyludzkie ...
 • kontakty_galeria
 • kontakty_galeria_05 •