Tradycje na Mazurach - w Ełku i okolicach

Strona główna    Artykuły    Literatura    wersja na telefon

Tradycje na Mazurach

Teresa Romanowska, Ełk

Tradycje doroczne na Mazurach - w Ełku i okolicy

Mówiąc o tradycyjnej kulturze na Mazurach wiele ludzi ma na myśli bardzo ciekawą kulturę ludności zamieszkałej tu przed wojną, a wywodzącej się z osadnictwa polskiego, zwłaszcza z Mazowsza (stąd nazwa "Mazurzy").

Jednak dla większości ludzi zamieszkujących obecnie te ziemie, a będących osadnikami powojennymi, bądź ich dziećmi czy wnukami, jest ona obca. Dlatego mówiąc o tradycjach na Mazurach będę mówiła nie tylko o tradycjach mazurskich, ale również o tych, które przywieźli ze sobą ludzie z Wileńszczyzny, Suwalszczyzny, Kurpiów i innych stron, z których współcześni się wywodzą.

Podstawowy teren, którego dotyczy witryna to Mazury, w szczególności Ełk i jego okolice.

Ełk jest miastem pogranicza. Położony na skraju Mazur jest i zawsze był miejscem gdzie spotykały się i niekiedy przenikały różne kultury.

Tak było, kiedy wśród miejscowych Jaćwingów osiedlili się Krzyżacy a wraz z nimi osadnicy z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec, a z drugiej strony osadnicy polscy zwłaszcza z Mazowsza, Kurpiów i Podlasia oraz osadnicy z Litwy.

Podobna sytuacja wytworzyła się po II wojnie światowej, kiedy to nastąpiły ponowne migracje. Część osób wyjechała na Zachód, część przyjechała ze Wschodu lub z centralnej Polski.

Zetknęły się tu ze sobą różne kultury, mieszały się zwyczaje i stan ten trwa do dziś. Oprócz kultur zetknęły się tu również religie: pogańskie, katolicka (obrządku zachodniego i wschodniego), protestanckie i prawosławna.

Większość mieszkańców Ełku i okolic, to ludzie, którzy sami, bądź ich przodkowie, przybyli na te ziemie z Suwalszczyzny, z okolic Grajewa, z centralnej Polski, Grodzieńszczyzny, Wileńszczyzny, Litwy Kowieńskiej.

Przywieźli ze sobą swoje rodzime tradycje i zwyczaje. Zapewne niektóre z nich już zanikły, gdyż wymagały wyjścia na zewnątrz, zetknięcia się z ludźmi, którym są one obce. Warto jednak te stare tradycje przypomnieć, aby nasze dzieci i wnuki wiedziały, że nie pochodzimy znikąd, że my, mieszkańcy Ełku i ziemi ełckiej dziedziczymy po przodkach kulturę, która jest bardzo różnorodna, a przez to o wiele ciekawsza.

Tradycje doroczne na Mazurach - więcej

- Adwent

- Boże Narodzenie

- Karnawał

- Wielki Post

- Przygotowania do ¦wiąt Wielkanocnych

- Wielkanoc

- Majowe i majówki

- Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego

- Zwyczaje rolnicze

- Zwyczaje jesienne

Autorka strony jest etnografem, absolwentką sekcji etnografii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i teologii na IWKR w Suwałkach filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ełk – miasto w południowo-wschodniej części Mazur, w którym wymieszały się różne kultury. Po wojnie oprócz nielicznej ludności miejscowej zamieszkali tu przybysze.

Moje artykuły opublikowane w "Civita et Lex" Wydawnictwo Uniwersytetetu Warminsko-Mazurskiego

To jest artykuł o tożsamości ludzi w zmieniającej się państwowości. Studium przypadku.

Artykuł o życiu codziennym we wspomnieniach ełczan

Dwa artykuły o zabawie w kontekście kulturowym (na podstawie wywiadów z Ełku i okolic) cz. I

a także Dwa artykuły o zabawie w kontekście kulturowym (na podstawie wywiadów z Ełku i okolic) cz. II

Inne artykuły na stronie

VI Konkurs na palmę i pisankę wielkanocną

Zajęcia "Jak to dawniej

Nowa Wieś 2011 - galeria

Nowa Wieś 2011 - galeria - 02

galeria

Kontakty międzyludzkie ...

kontakty_galeria

kontakty_galeria_05

Kultura europejska jest bardzo silnie związana z kulturą starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu

Strona o starożytnej Grecji

Strona o starożytnym Rzymie

Starożytny Egipt

Strona główna

Mazury

Dziedzictwo niematerialne

Mazury a tradycje

Kultura

Kultura a religia

Religijność ludowa

Tradycje doroczne na Mazurach

- Adwent

- Boże Narodzenie

- Karnawał

- Wielki Post

- Przygotowania do ¦wiąt Wielkanocnych

- Wielkanoc

- Majowe i majówki

- Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego

- Zwyczaje rolnicze

- Zwyczaje jesienne

Tradycje rodzinne na Mazurach

- Tradycyjne wesele na Mazurach

- Wiano panny młodej

Kultura europejska jest bardzo silnie związana z kulturą starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu

Strona o starożytnej Grecji

Strona o starożytnym Rzymie

Starożytny Egipt

Kultura europejska jest bardzo silnie związana z kulturą starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu

Strona o starożytnej Grecji

Strona o starożytnym Rzymie

Starożytny Egipt