Dziedzictwo kulturowe

jezioro ełckie tkanina - p. Klisajtys
pająk - ozdoba ze słomy

Tradycje doroczne na Mazurach
- Wielki Post
- Przygotowania do Świąt Wielkanocnych
- Wielkanoc
- Majowe i majówki
- Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego
- Zwyczaje rolnicze
- Zwyczaje jesienne
Adwent
- Adwent
- Boże Narodzenie
- Karnawał
Wiano panny młodej

Dziedzictwo kulturowe jest szerokim pojęciem. Tematyka zamieszczonych na tej autorskiej stronie artykułów i opisów działań dotyczy kultury w szerokim sensie, a także tzw. „kultury ludowej”. Dominuje teren najbliższy autorce, a więc Warmia i Mazury, a w szczególności Ełk i okolice. Znajdują się tu również informacje dotyczące tradycji kulturowych terenów, z których obecni mieszkańcy się wywodzą.

Na Mazurach od dawna spotykały się ze sobą i przenikały różne kultury. Wśród miejscowych Prusów i Jaćwingów zamieszkujących te ziemie osiedlili się Krzyżacy, a wraz z nimi ludzie z zachodu Europy, a na południu regionu osadzali się ludzie z pobliskiego Mazowsza. Ci ostatni zwani Mazurami byli ludnością polskojęzyczną i od nich pochodzi nazwa polskiego obecnie regionu należącego przed II wojną światową do Prus Wschodnich.

Po 1945 roku zetknęło się ze sobą na tych ziemiach kilka kultur. Miejscowa ludność (Mazurzy i Niemcy) spotkała się i była skazana na współżycie z ludźmi przybyłymi na te tereny, bądź jako przesiedleńcy z terenów, które na skutek decyzji politycznych zostały poza granicami naszego kraju (głównie Wileńszczyzna i Grodzieńszczyzna), bądź jako przymusowi przesiedleńcy z Rzeszowskiego (tzw. akcja „W”), bądź też jako osadnicy z terenów pobliskich (w okolicach Ełku są to: Suwalszczyzna, okolice Augustowa, Lipska nad Biebrzą, Białostocczyzna, okolice Grajewa i Łomży).

Kultura europejska jest bardzo silnie związana z kulturą starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu

Strona o starożytnej Grecji

Strona o starożytnym Rzymie

Starożytny Egipt